Card image cap

Осоговски Планини

Осоговски Планини се најголемиот и највисокиот планински масив во Источниот плански регион...

Прочитај повеќе
Card image cap

Плачковица

Плачковица е втора по површина(420km2) и четврта по височина (1754m) ...

Прочитај повеќе
Card image cap

Влаина

Планината Влаина припаѓа во групата средно високи(1500-2000m)планини.Се протега долж...

Прочитај повеќе


Card image cap

Малешевски Планини

Малешевски Планини (Малешевска Планина) се наоѓаат во крајниот источен дел на ИПР...

Прочитај повеќе
Card image cap

Голак со Обозна

Голак со Обозна е малиот планински масив меѓу Делчевската Котлина на исток...

Прочитај повеќе
Card image cap

Конечка Планина (Серта)

Конечка Планина (Серта) е ниска планина што се протега помеѓу Тиквешката Котлина...

Прочитај повеќе