Card image cap

Калиманци

Езерото Калиманци е вештачка акумулација на реката Брегалница во Очипалско-Истибањската Клисура...

Прочитај повеќе
Card image cap

Калата

Калата е остров во Калиманското Езеро, кој се наоѓа во западниот дел на езерото, на почетокот...

Прочитај повеќе
Card image cap

Беровско Езеро

Беровско Езеро се наоѓа на шест километри југоисточно од Берово. Бетонската брана со која...

Прочитај повеќе
Card image cap

Езеро Гратче

Езерото Гратче е создадено во 1959 година, по изградбата на армирано-бетонска брана...

Прочитај повеќе
Card image cap

Пишица

Езеро Пишица се наоѓа над истоименото село во близина на Пробиштип (јужно од градот)...

Прочитај повеќе
Card image cap

Кундинско Езеро

Кундинско Езеро е сосема мало природно езерце што се наоѓа 2,5 km северозападно...

Прочитај повеќе
Card image cap

Езерата на Ченгино Кале

Езерата на Ченгино Кале се две мали периодични езерца-тресетишта, на надморска височина од 1670...

Прочитај повеќе
Card image cap

Сандански

Езерото Сандански е мало вештачко езерце кое се наоѓа 3 km јужно од Делчево...

Прочитај повеќе

© 2020 - ИНС Сите права задржани