Card image cap

Смрдлива вода

Смрдлива вода (Рѓава чешма) е природен извор што се наоѓа во непосредна близина на Вртена Скала..

Прочитај повеќе
Card image cap

Света вода

Света вода се нарекуваат трите извори јужно од селото Тработивиште, на самиот излез на Разловечката...

Прочитај повеќе
Card image cap

Кежовица

Кежовица или Штипска Бања се наоѓа на десниот брег на реката Брегалница, на околу 2 km...

Прочитај повеќе
Card image cap

Бања во селото Бање

Бања во селото Бање (Кочанска Бања) се наоѓа 7 km западно од Кочани, од северната страна на магистралниот...

Прочитај повеќе


Card image cap

Истибања

Истибања се одликува со големо богатство од геотермални води. Се смета...

Прочитај повеќе
Card image cap

Брегалница

Брегалница по должина е најголема притока на Вардар. Извира под врвот Ченгино Кале на...

Прочитај повеќе
Card image cap

Изворите на Брегалница

Изворите на Брегалница се наоѓаат на Малешевските Планини, на надморска височина од околу...

Прочитај повеќе