Card image cap

Св. Архангел Михаил–Берово

Беровскиот манастир e еден од ретките манастири во Македонија...

Прочитај повеќе
Card image cap

Св. Никола–Штип

Св. Никола – Штип е еден од најрепрезентативните...

Прочитај повеќе
Card image cap

Св. Јоаким Осоговски-Виница

Црквата Свети Јоаким Осоговски е лоцирана во село Јакимово...

Прочитај повеќе
Card image cap

Лесновски манастир-Лесново

Манастирот Св. Гаврил Лесновски ce наоѓа во селото Лесново...

Прочитај повеќе


Card image cap

Св. Ѓорѓи-Карбинци

Црквата Св. Ѓорѓи, с.Горни Козјак - Карбинци е лоцирана на...

Прочитај повеќе
Card image cap

Св. Петар и Павле–Пехчево

Старата црква Св. Апостоли Петар и Павле– Пехчево, која постоела на ова...

Прочитај повеќе
Card image cap

Успение на Св. Богородица

Црквата Успение на Пресвета Богородица во Македонска Каменица...

Прочитај повеќе