Успение на Пресвета Богородица


Црквата Успение на Пресвета Богородица во Македонска Каменица е новоизграден храм лоциран во центарот на Македонска Каменица. Храмот е неодамна живописан.
Туристички атрактивности: новоизграден храм во центарот на Македонска Каменица.
Потенцијални типови туризам: туризам на културно-историското наследство, верски туризам.