Св. Јоаким Осоговски


Црквата Свети Јоаким Осоговски е лоцирана во село Јакимово во близина на Виница и е најрепрезентативен верски објект во овој крај. Започната со градба во 1993 година, црквата е осветена на 6 мај 2002 год.Иконите и фрескоживописот се дело на зографот Венко Цветков од Скопје.
Туристички атрактивности: релативно нов храм, еден од порепрезентативните во овој крај.
Потенцијални типови туризам: верски туризам,туризам на културно-историското наследство.