Card image cap

Лесновски пештери

Лесново спаѓа во најстарите села во Република Македонија. Неговата историја...

Прочитај повеќе
Card image cap

Киселичка пештера

Киселичка пештера се наоѓа кај с. Киселица, североисточно од Делчево...

Прочитај повеќе
Card image cap

Пештера на Плачковица

Туртелски пештери се наоѓаат непосредно под врвот Туртел на планината Плачковица...

Прочитај повеќе