Card image cap

Платанови Стебла

Платанот на територијата на Република Македонија природно ги населува речните...

Прочитај повеќе
Card image cap

Дабот Бели

Дабот кај с. Бели т.е. белскиот чинар се наоѓа на ритчесто возвишение (566 m) во манастирскиот...

Прочитај повеќе
Card image cap

Јудови Ливади

Локалитетот Јудови Ливади се наоѓа на само 3km од Пехчево, на надморска височина...

Прочитај повеќе