Card image cap

Исар

Исар– Штип се наоѓа во југозападниот дел на Штип на 150 метри...

Прочитај повеќе
Card image cap

Баргала

Археолошки локалитет Баргала - Карбинци е утврдена населба...

Прочитај повеќе
Card image cap

Мородвис

Археолошки локалитет Црквиште–с. Мородвис се наоѓа во источниот дел...

Прочитај повеќе


Card image cap

Виничко Кале

Археолошки локалитет Виничко Кале – Виница се наоѓа југозападно од Виница...

Прочитај повеќе